Remans utbytesdelar mot stomavgift
För att returnera din gamla utbytesdel till återförsäljaren och få en återbetalning av stomavgiften måste du följa stegen nedan:

1

Besök webbplatsen som tillhör den återförsäljare du köpte din RIDEX REMAN-del från. Du hittar din återförsäljare i listan nedan.

2

På återförsäljarens webbplats läser du instruktionerna för produktretur och fyller i returformuläret för den gamla delen.

3

Skicka din gamla bildel till den adress som anges på återförsäljarens webbplats och vänta tills du får resultatet från tillverkarens undersökning.

4

Få en återbetalning av stomavgiften.

Välj den återförsäljare du köpte din RIDEX REMAN-del från:
* Du hittar mer detaljerade instruktioner om retur av utbytesdelar och andra aspekter av utbytesproceduren på återförsäljarens webbplats.
Vi vill påminna dig om att du, genom att köpa bildelar från RIDEX REMAN, bidrar till årliga besparingar på upp till:

1800

ton järn och legeringar samt 450 ton aluminium

1000

ton syntetiska material

85000

MWh elektricitet
Tack för att du gör ett hållbart val! Vi vill påminna dig om att du, genom att köpa bildelar från RIDEX REMAN, bidrar till årliga besparingar på upp till:
Spara

Energi

Arbetskraft

Pengar.

Läs mer om RIDEX REMAN här