RIDEX garanti

RIDEX garanterar att alla delar i sortimentet produceras av högkvalitativa material som uppfyller både tekniska krav och originalutrustningens standarder.

 

När en konsument köper någon av RIDEX produkter får denne en begränsad 2-årsgaranti, som räknas från installationens datum, under vilken RIDEX går med på att undersöka, reparera och/eller byta ut de köpta reservdelarna.

 

Konsumenten bör undersöka RIDEX-produkten noggrant vid köpet eller vid leveransen. Om konsumenten upptäcker att RIDEX-produkten är defekt eller bristfällig måste denne lämna in ett garantikrav till RIDEX-produkthandlaren som sålde produkten.

 

KONSUMENTEN MÅSTE TILLHANDAHÅLLA FÖLJANDE NÄR ETT KRAV SKA GÖRAS:

1. Den kompletta RIDEX-produkten i dess originalförpackning.

2. Bevis på köp/betalningskvitto.

3. En detaljerad beskrivning av defekten/bristen tillsammans med installationsdatumet samt ett dokument som bevisar fordonets körsträcka vid tidpunkten då felet upptäcktes.

 

GARANTIN TÄCKER INTE ELLER KAN UPPHÄVAS I FALL DÄR:

1. RIDEX produkter har skadats på grund av felaktig installation av konsumenten eller tredje part.

2. RIDEX produkter har modifierats eller ändrats av konsumenten eller tredje part.

3. Konsumenten har köpt och installerat en RIDEX-reservdel som inte var kompatibel med deras fordon.

4. RIDEX produkter har använts felaktigt eller för andra syften än det avsedda.

5. RIDEX produkter har använts på ett sätt som inte uppfyller kraven och rekommendationerna från reservdelstillverkaren och/eller biltillverkaren.

 

Kontakta oss